Excelerera ditt kunnande

– Bloggen som ger dig kraftfulla tips och trix till Excel

Hitta nya värden i en befintlig lista

Funktionen PASSA returnerar den rad som passar det sökta värdet. Om det inte finns något som passar så returneras ett fel, #SAKNAS.

Om den nya listan finns i kolumn E och den gamla listan i kolumn A så vill vi söka efter värden från E och se om de finns i A.

Bilden ovan visar sex olika varianter. Länk till Excel-filen finns längst ned.

Genom att öppna filen får du se formlerna på det språk du använder i din Excel.

Funktionen MATCH har översatts till PASSA på svenska men heter fortsatt MATCH om du använder den i makron.

=MATCH($E:$E;$A:$A;0)  

Formeln ovan finns i kolumn F. Letauppvärde E:E innebär att Excel tar det som finns i cellen på samma rad, dvs formeln i cell F2 använder värdet i E2 och passar det i hela kolumn A.

"echo" finns på rad 6 och resultatet blir därför 6.

"gunnar" på rad 7 saknas i kolumn A och resultatet blir därför #SAKNAS.

PASSA(letauppvärde; letauppvektor; typ)

Argumentet typ anger om det räcker med att det funna värdet är ungefär lika. Noll anger att det inte räcker med ungefär lika utan skall vara en exakt träff.

Kolumn G kompletterar formeln med OMFEL som visar en text om värdet saknas och alltså är nytt.

=IFERROR(MATCH($E:$E;$A:$A;0);"New")  

Kolumn H använder OM.FEL - med punkt mellna om och fel.
Det är OM som är huvudfunktionen och den resulterar i SANT eller FALSKT.

=ISERROR(MATCH($E:$E;$A:$A;0))

Utökad med OM så kan den visa olika för nya eller befintliga värden.

=IF(ISERROR(MATCH($E:$E;$A:$A;0));"New";"")  

Kolumn J letar efter en speciell cell. J2 har formeln nedan som letar efter E2.
Tvåan saknar dollartecken för att följa med nedåt vid kopiering av J2 till J3 osv.

=ISERROR(MATCH($E2;$A:$A;0))  

Kolumn K visar det sökta värdet ifall det saknas. Resultatet blir en lista med alla nya värden.

=IF(ISERROR(MATCH($E:$E;$A:$A;0));E:E;"")

Är man slutligen ute efter just de nya värdena så kan de slås ihop till en enda cell;
P2 använder funktionen TEXTJOIN för att lägga ihop de nya värdena med kommatecken och mellanslag som avgränsare emellan. Ettan anger att funktionen ska ignorera tomma celler.

=TEXTJOIN(", ";1; K2:K6)

iserror-match.xlsx

Senaste artiklarna från Excelerera

I bloggen Excelerera listar vi tips & trix som hjälper dig få ut mer av ditt Excel-användande.

2020-01-02
Har du någon gång haft en lista som du vill jämföra med en annan och hitta de som skiljer - eller är lika? Här beskrivs sex olika sätt att räkna fram de rader du är intresserad av.
2019-09-21
LETARAD är funktionell men begränsad genom att den alltid söker till vänster i listan. Genom att kombinera INDEX och PASSA ges full frihet men är en längre formel. Här ges tips om hur du kan använda rättstavningsfunktionen för att skriva komplexa formler.

Vill du veta mer?

Fyll i kontaktformuläret nedan så hjälper vi dig komma igång med PowerPage. Du kan även boka in en kostnadsfri konsultation för att få en bättre inblick i hur PowerPage kan hjälpa dig nå dina mål.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.