Om PowerPage

– Effektivare Business Intelligence sedan 2007

Affärs- och verksamhetsanalys sedan 1983

Historik och versioner
Vi har på uppdragsbasis byggt lösningar för Business Intelligence (BI) sedan vi på 80-talet hjälpte Hogia med sitt första ledningsinformationssystem. Ärendehantering har varit en central del sedan 90-talet där vi har erfarenhet även av att bygga själva systemen.

I båda fallen har det börjat med att på egen hand bygga system från grunden med ordinära relationsdatabaser. Vartefter det kommit färdiga BI-program på marknaden har utdataarbetet övergått till att använda standardapplikationer som grund – på BI-området program som Power BI, QlikView, Qlik Sense och Highspeed Analysis Tool (HAT), och för ärendehantering exempelvis Vitec, Remotex/Lime-CRM och In Control.

Version 1 – 2007-2009

Säkerhetsincidenter i TeliaSonera
PowerPage-konceptet påbörjades vid utvecklingen av en QlikView-app för uppföljning och prioritering av säkerhetsincidenter.
Uppdragsgivare var koncernsäkerhetsavdelningen och lösningen som togs fram var femspråkig - engelska, svenska, norska, danska och finska. Språkvalet byggdes för både användargränssnitt och indata. Möjligheten att ha även indata på flera språk baserades på att ärendehanteringssystemet Munkeby In Control lagrade ärendedata på flera språk.

I utbildningsform byggdes en lösning som ger möjlighet att mäta och visualisera säkerhetsincidenter i ekonomiska termer och därmed ge ledningen ett lättförståeligt beslutsunderlag för prioritering av insatser och tilldelning av resurser.

Arbetet föll mycket väl ut och modellen vi byggde blev grunden för det BI-koncept som idag går under varumärket PowerPage.

Version 2 – 2009-2014

Integrerad uppföljning för bostadsbolag
PowerPage-konceptet specialiseras mot fastighetsverksamhet och integrerar flera olika moduler som kombineras utifrån kundens behov;
- Ekonomi
- Fastighetsinnehav
- Ärendehantering
- Nöjd medarbetarindex, NMI
- Nöjd kundindex, NKI
- Energiförbrukning
- Vattenåtgång
- E-post

All analys sker i en och samma QlikView-fil.

Med hjälp av VBA (Visual Basic for Applications) som finns inbyggt i QlikView exporteras valda analyser som textfiler och konverteras sedan av Excel-makron till interaktiva Excel-filer.
"Interaktiva" innebär att de kan inneållla autofilter, pivottabeller, utsnitt och formler liksom flera blad i arbetsboken.

De mått som används är utifrån kundönskemål och exempelvis antal ärenden per fastighet.

Version 3 – 2014-2018

Fristående modul för QlikView
PowerPage-konceptet generaliseras och varje QlikView-app håller nu endast data för ett visst ändamål såsom ärendehantering eller ekonomi.

Rapportdelen kompletteras med möjlighet att returnera data från Excel-rapporterna tillbaka till QlikView. Detta kan användas exempelvis i budget-/prognosprocesser där man vill kunna följa utfall och uppdatera prognoserna fortlöpande.

Egna mått kan konstrueras genom att fritt kombinera summeringar och antalsberäkningar mellan olika fält.

Version 4 – 2018+

Fristående modul även för Qlik Sense
QlikViews stallkamrat Qlik Sense väcker kunders intresse och utifrån kundönskemål utökas PowerPage-konceptet till även Qlik Sense.

Användargränssnittet för analys av data skiljer sig en del mellan QlikView och Qlik Sense, och medför vissa anpassningar för att matcha det senare programmets möjligheter.
Geo-data fanns tidigt som en möjlighet i QlikView men har kommit tillbaka med förnyade möjligheter i Qlik Sense.

PowerPage-konceptets konfigurationsmatris är densamma för både QlikView och Qlik Sense.
Konfigurationen har vid det här laget utökats med ytterligare 30 möjligheter att konstruera egna mått/KPI'er (key performance indicator) utan att programmera. Du kan själv kombinera beräkningen mha upp till fyra olika kolumner såsom summa(kostnader)/antal(ärendenummer).

- "Med PowerPage kan jag trimma min verksamhet genom att på ett enkelt och snabbt sätt finkalibrera den data jag redan har, till relevant information för mina uppdragsgivare."

– Per-Erik Eriksson, Telia

Så hur fungerar det?

  • PowerPage samlar in och förbereder data för analys
  • Data sammanställs för att sedan kunna svara på frågorna När, Var, Vem och Vad?
  • Data hämtas från exempelvis ärendehantering, HR, verksamhets- och affärssystem - var för sig eller kombinerat
  • Analysera resultaten och få dem presenterade direkt på skärmen eller som aktiva rapporter
  • Justera nyckeltal och kombinera resultaten med data från samtliga inlästa system.
  • Exportera och presentera resultaten i professionella vyer som passar lika bra för styrelsemötet som för det dagliga arbetet

Senaste artiklarna från Excelerera

I bloggen Excelerera listar vi tips & trix som hjälper dig få ut mer av ditt Excel-användande.

2020-10-14
Datum i Excel är egentligen heltal som räknar antal dagar. Här får du se hur du kan ändra formatet och minska risken att de missförstås.
2020-01-02
Har du någon gång haft en lista som du vill jämföra med en annan och hitta de som skiljer - eller är lika? Här beskrivs sex olika sätt att räkna fram de rader du är intresserad av.

Vill du veta mer?

Vi bjuder gärna på ett förutsättningslöst möte för att titta på er nuvarande BI-uppsättning och huruvida PowerPage kan vara något för er. Vi erbjuder skräddarsydda lösningar ur ett standardiserat gränssnitt vilket möjliggör ett flexibilt och anpassat verktyg baserat på era behov.

Hör gärna av dig till 070-550 00 00 eller info@powerpage.se så återkommer vi inom kort!